China Youth Star Star game first round grouping hit5杨帆

China teen star future first round group 2016 in Boao. China golf star future game in February ahead of Beijing on February 19th news, "2016 Boao Chinese junior golf star future competition was held in Hainan Boao forum for Asia Golf Course to 21 days on February 19th. The first group is as follows: A, B, C group of group of players name 8:00 group Junyu Weng men group A       Chen Haolong men’s A group       Feng An Men Group A       Shen Mai World Men Group A Lee men group A & 8:11 nbsp;     Tian Xavier and men group A       South Tianyu men group A       earthquake stone men group A 8:22 Wang Jiahao men’s A group       Jin natural selection of men’s group A       Wang Weizhi men’s group A & nbsp;     song Weilun men group A 8:33 Chen Gu new men group C       Zhang Yuze men’s C group       Shen Zehao men’s C group       Ding Wenyi 8:44 Li Weihao man men group C C group       Zhou Chu Han men group C       pan Ziyi men group C       Huang Junxue men group C 9:00 sun high men group C       all you Xian men group C       Li Xinyang men’s C group       more than Yechen man C group 9:11 group C Fankai Su man       Tao earthquake men group C       Li Linqiang men’s C group       Han Yubo 9:22 Wang Zi man men group C C group       Sun Weitong men’s C group       Cheng Ruize men’s group C       Tian Yu Tung men group C 9:33 Liu Yuqi men’s C group   group &nb 中国青少年未来之星明星赛首轮分组 2016博鳌.中国青少年高尔夫未来之星明星赛2月开战   北京时间2月19日消息,“2016博鳌 中国青少年高尔夫未来之星明星赛”于2月19日至21日在海南博鳌亚洲论坛高尔夫球场举行。首轮分组如下: A、B、C组 出发组 时间 发球台 球员姓名 组别 8:00 翁隽宇 男子A组       陈昊隆 男子A组       冯周睿 男子A组       申世脉 男子A组 8:11 李 祺 男子A组       田浩宇 男子A组       南天宇 男子A组       石 震 男子A组 8:22 王嘉浩 男子A组       金天择 男子A组       王伟志 男子A组       宋玮伦 男子A组 8:33 陈顾新 男子C组       张羽泽 男子C组       沈泽昊 男子C组       丁文一 男子C组 8:44 李伟豪 男子C组       周楚涵 男子C组       潘子忆 男子C组       黄俊学 男子C组 9:00 孙高越 男子C组       全仙祐 男子C组       李新阳 男子C组       余烨宸 男子C组 9:11 苏蘩凯 男子C组       陶 震 男子C组       李林强 男子C组       韩宇博 男子C组 9:22 王 梓 男子C组       孙维彤 男子C组       程瑞泽 男子C组       田宇桐 男子C组 9:33 刘雨琦 男子C组       孙嘉泽 女子B组       吕 田 女子B组       范培莎 女子B组 9:44 张翊筱 女子B组       李宜霖 女子B组       姚懿倬 女子B组       杨曼莉香 女子B组 9:55 黄铭蔹 女子B组       陈钰琳 女子B组       杨杰铭 女子B组       袁心钰 女子B组 出发组 时间 发球台 球员姓名 组别 8:00 谢千童 男子B组       陈沛成 男子B组       张艺敷 男子B组       利祖毅 男子B组 8:11 许一九 男子B组       曾治铖 男子B组       詹子康 男子B组       赵浩钧 男子B组 8:22 王威然 男子B组       班一格 男子B组       孙之渥 男子B组       李 哲 男子B组 8:33 姜 毅 男子B组       任浦霖 男子B组       张恩恺 男子B组       杨振远 男子B组 8:44 温皓然 男子B组       田睿天 男子B组       银浩鑫 男子A组       王君帆 男子B组 9:00 张婧文 女子A组       沈佳音 女子A组       任 玥 女子A组       孟 霖 女子A组 9:11 刘若彤 女子A组       陈静颖 女子A组       王雨珂 女子A组       李美莹 女子A组 9:22 张 玥 女子A组 – – – 王嘉怡 女子C组 – – – 宋烨荧 女子C组 9:33 蔡丹琳 女子C组 – – – 潘洁红 女子C组 – – – 朱钰润 女子C组 9:44 高美琪 女子C组       罗珺艺 女子C组       唐婧一 女子C组       郭嘉仪 女子C组 9:55 周子烨 女子C组       高晨熙 女子C组       殷小雯 女子C组 D、E组 出发组 时间 发球台 球员姓名 组别 13:00 刘恩骅 男子D组       张泽崐 男子D组       裘子航 男子D组 13:11 程瀚宇 男子D组       厉展宏 男子D组       周子轩 男子D组 13:22 李嘉伟 男子D组       缪亚圻 男子D组       向 鸿 男子D组       黄梓杰 男子D组 13:33 李佳俊 男子D组       詹司元 男子D组       吴泽玙 男子D组       徐涵晟 男子D组 13:44 王首福 男子E组       昌熙桓 男子E组       王子霄 男子E组 13:55 张天畅 男子E组       刘一诺 男子E组       张 章 男子E组       陈轶宸 男子E组 14:06 谷彦霆 男子E组       蒋鸣杰 男子E组       刘子奥 男子E组       刘时宇 男子E组 出发组 时间 发球台 球员姓名 组别 13:00 李 米 女子D组       王舒逸 女子D组       张清瑜 女子D组 13:11 王天朗 女子D组       李嘉赢 女子D组       戴宇霏 女子D组       沈佳霖 女子D组 13:22 张隽源 女子D组       关可昕 女子D组       高源依 女子D组       叶知菲 女子D组 13:33 曾莉棋 女子D组       陈慧儒 女子D组       闫欣玥 女子D组       曹欣妤 女子D组 13:44 吴霁月 女子E组       戴婧文 女子E组       孙艺宁 女子E组       叶宇珊 女子E组相关的主题文章:

« »

Comments closed.